بیست راهکار مهم برای موفقیت و پیشرفت در حرفه ی خود
امروزه در عصر دیجیتال و تکنولوژی و دنیایی که هر لحظه در حال تغییر است ،برای بقا در رقابت و همچنین عرصه ی خدمت رسانی و خدمت دهی و   ارائه نمودن محصول باکیفیت بالا داشتن مهارت مدیریت دانش محور است
برای ارائه کردن محصول و خدمتی با پایین ترین هزینه و  کیفیت مطلوب و مورد  نظر مشتری ،دغدغه ای بسیار مهم و هدف  اصلی  مدیران سازمان ها است .به نحوی که ممکن است یک غفلت بسیار کوچک و یک لحظه ای از تغییر و تحولات  تکنولوژی ،باعث میشود که نیاز ها و انتظارات مشتریان برآورده نشود و با تغییرات بسیار سریع رقبا سازمان از گردونه ی رقابت ها به راحتی حذف گردد.
به همین دلیل است که مدیران باید از مفاهیم جدید و نوینی که برای مدیریت میباشد استفاده کنند به همراه ابزار های مرتبطی که توسعه داده شده اند ،همچنین از راهکارهای پیشنهاد و ارائه شده توسط مدیران بزرگ که صاحب نظران مدیریت میباشد باعث موفقیت هرچه بیشتر مدیران ،کارکنان،ودر کل شرکت و سازمان میگردد

بیست روش و راهکار پیشرفت و موفقیت

1- داشتن استراتژی برد-برد،و تمرکز روی آینده
2-داشتن یک هدف و پافشاری کردن و اعتماد به آن
داشتن تعهدی دوسویه و کامل
سختگیری وبلند پرواز بودن برای خودتان و سازمان
منعطف بودن در وسایل و روشهای موجه،غیر منعطف بودن در برابر نتیجه ها و اهداف
متمرکز شدن بر آینده و هدایت دستورات سازمان به سمت اقدامات ،وراهکار ها
وفادار بودن به سازمان و حفظ آرمان ها برای همیشه
داشتن و تکیه بر افراد وفادار،نیاز یک مدیر سختگیر و موفق
نبرد بزرگ و جنگیدن گزینشی برای کار
کسب فرصتها و تجربه برای پیشرفت
موشکافانه در تحلیلها عمل کنید
داشتن هدف و حساسیت
مورد اعتماد  و کارآفرین باشید
ابتکار به خرج دهید و منطقی باشید
مردم دار و فروتن و وظیفه مدار باشید
صادق و قاطع  و با اصالت باشید
به دیگران انگیزه بدهید
مدیریت بحران داشته باشید
شخصیتی مستحکم در کسب و کارداشته باشیم
از اجزای اصلی بهره ی مدیریتی استفاده کنیم این سه جزء شامل : مهارت های فکری و عاطفی و سیاسی میباشند