در حرفه ی خود بدرخشیم و به کسب درآمد برسیم

برای برند شدن،ودر بورس ماندن باید تبلیغ کرد

متاسفانه بسیاری از ما فکرمیکنیم که بعد از معروف شدن دیگه نیازی به تبلیغ نیست و کارمون توزمینه ی تبلیغ تموم شده

درصورتی که این یک فکر اشتباه است که باعث میشه نه تنها فروشمون کم بشه حتی در بعضی مواقع که رقبا بسیار با دست پر کارمیکنند به تعطیلی و ورشکستگی کشیده بشیم

ما برای برند شدن و در ذهن ماندن و برای اینکه بفهمیم  چگونه در حرفه ی خود بدرخشیم چه کار باید انجام بدیم؟

ابتدا باید برای ثابت کردن محصول یا خدمت خود،   تبلیغات هدفمند و برنامه ریزی شده ای انجام دهید که باید شرایط زیر را داشته باشد

1- تبلیغات مداوم و مکرر در یک بازه ودوره زمانی مشخص

مثلا هفته ای یکبار تبلیغات پیامکی داشته باشیم نه اینکه  یکبار پیامک ارسال کنیم و دیگر  فراموش کنیم

چون تاثیر تکرار روی ذهن مشتری و مخاطب بسیار مهم است

2- مشتری مداری و جلب رضایت مشتری

برطرف کردن نیاز های مشتری

3- تمرکز روی جذب مشتری و نه اعلام قیمت ها وصحبت کردن درباره ی درآمد و...

استفاده از تجربیات دیگران