تبلیغات چیست ؟
تبلیغات عملی است که فروشنده یا تولید کننده آن را انجام می دهد که خریدار را به تولید محصول خود آگاه کند.
تبلیغات با روش های گوناگونی صورت می گیرد : 
تبلیغات اینترنتی : ارزان است , فراگیر است , سازگار است , شبانه روزی است و هوشمندانه عمل می کند.
تبلیغات پست مستقیم : در این نوع تبلیغات شما می توانید کاتالوگ , بروشور , کارت پستال و.... را با گذاشتن هدایایی در داخل آن به مشتریان ارسال کنید .که نشانگر اهمیت شما به مشتریان است.در این روش تبلیغات می توانید از بانک اطلاعاتی که در مراکز پستی با نام پست مستقیم وجود دارد استفاده کنید .