مواردی که باید برای ثبت آگهی در یک سایت به آن توجه کرد چیست ؟ 
برای ثبت آگهی در یک سایت باید به موارد زیر توجه کرد و سایتی که تمامی این موارد را دارا باشد سایت معتبری است

1- برای ثبت آگهی در یک سایت باید به موضوع سایت توجه کرد
2- باید تعداد بازدید های سایت را برای ثبت آگهی در آن سایت مورد بررسی قرار داد
3- باید امکانات سایت را برای ثبت آگهی در سایت بررسی کرد 
4- از همه مهم تر باید موقعیت کلمات کلیدی در موتور جستجوی گوگل برای ثبت آگهی در سایت مورد نظر را بررسی کرد