برای ثبت اگهی خوب چگونه آن را تنظیم کنیم ؟

1- در ثبت آگهی ابتدا باید مشخص شود که چه کسی مخاطبان آگهی شما هستند مثلا مخاطبان آگهی مزایده با آگهی استخدام و امثال آن ها با هم متفاوت است این کار باعث می شود مخاطبان و گروه هایی که برای آگهی شما ذینفع هستند را آسان تر بیابید و پیامتان را زودتر بخوانند.

2- در ثبت آگهی برای آن که نظر مخاطبان را به متن آگهی جلب کنید گروه های مورد نظر را در آگهی خود مشخص کنید به عنوان مثال ( قابل توجه مترجمان برجسته قم )

3- در ثبت آگهی باید متن آگهی را متناسب با موضوع مورد نظر بنویسید و از نوشتن جملات بیهوده پرهیز کنید.

4- در ثبت آگهی مهم ترین مرحله آن است که پیامتان واضح , روشن و رسا باشد که مخاطبان دچار هیچگونه ابهام و شکی در پیام شما نشوند