آگهی فروش خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

1- در آگهی فروش اولویت اول انتخاب طرح مناسب است طرح مناسب برای تبلیغ آگهی مخاطبان را جذب می کند و به افزایش فروش شما می انجامد یک طرح مناسب شامل عکس , نقاشی یا حروف چاپی است که به عنوان عناصر گرافیکی معرفی می شود.

2- دومین اولویت برای یک آگهی فروش خوب تیتر مناسب و مفید است شما باید به گونه ای تیتر و عنوان آگهی خود را انتخاب کنید که توجه و علاقه مخاطبان را چون شکارچی شکار کنید.

3- در یک آگهی فروش سومین اولویت یک تبلیغ عالی و خوب و مفید در متن آگهی است به گونه ای که این تبلیغ ویژگی های آن محصول را معرفی کند و از آن حمایت نماید. هم چنبن فواید و مزایایی مثبت محصول را عنوان کند و از همه مهم تر مدارک و دلایلی داشته باشد که مفید و موثر بودن تبلیغ را اثبات کند.

4- اولویت چهارم در آگهی فروش تحریک مخاطبان به خرید است برای تحریک مخاطب به خرید باید کارهایی از قبیل زیر انجام دهید به عنوان مثال باید ایده نهایی که شامل همه اطلاعات لازم برای مخاطبان از جمله مشخصات فروشگاه , ساعت کار , تاریخ و..... است را در اختیار آنان قرار دهید.

5-  در آگهی فروش اولویت پنجم ثبت مشخصات تجاری کالا در آگهی است از جمله نام تجاری , نشانی , علامت تجاری موسسه , ساعت کار , دستور العمل های استفاده از کالا و ..... است