سوال هایی که برای ایجاد تبلیغات رایگان به وجود می آید چیست؟
1- آیا با تبلیغات رایگان می توانیم کسب و کار خود را رونق ببخشیم و در آمد خود را زیاد کنیم ؟
اگر آگهی تبلیغات خود را در تعداد زیادی از سایتهای تبلیغات رایگان ثبت کنید بی نتیجه نخواهد بود اما نباید توقع زیادی داشته باشید.
2- چه روشی برای ایجاد تبلیغات رایگان وجود دارد ؟
در خبرهای سایت های خبری نظرات خود را ثبت کنید تا دیده شوید یکی از روش های ایجاد تبلیغات رایگان همین روش است .
3- آیا تبلیغات رایگان در سایت های نیازمندی ها مانند ادزیرانی برای سئو ارزشی دارد ؟
اگر امکان ثبت لینک برای تبلیغات راداشته باشد بله در غیر این صورت خیر که آگهی نامه ادزیرانی این امکان را دارد اما معمولا برای ایجاد تبلیغات رایگان لینک دار باید هزینه پرداخت کرد