فواید تبلیغات اینترنتی نسبت به تبلیغات کاغذی و محیطی : 

1- تبلیغات اینترنتی باعث می شود که فضای سبزی بیشتری ایجاد شود و انسان ها زندگی سالم تری داشته باشند زیرا برای تبلیغات کاغذی باید هکتارها جنگل از بین برود تا کاغذ به دست ما برسد و این یعنی فاجعه خیلی از کشورهای دیگه برای تبلیغات از کاغذ استفاده نمی کنند امیدواریم در ایران هم این اتفاق بیوفتد.
2- تبلیغات اینترنتی را می توان در هرساعت از شبانه روز و در هرجایی از این دنیا در دسترس مردم قرار داد به عبارتی تبلیغات اینترنتی محدودیت زمانی و مکانی و جغرافیایی ندارد و چی از این بهتر که بتوان تبلیغات خود را در همه جای دنیا به معرض نمایش گذاشت .
3- تبلیغات اینترنتی نسبت به تبلیغات محیطی و کاغذی بسیار ارزان است چون تبلیغات محیطی ( مانند تبلیغات در سطح شهرها , اتوبان ها , اتوبوس ها و ... )بسیار گران است و اکثر اوقات مردم تمایلی به دیدن این تبلیغات ندارند اما در تبلیغات اینترنتی تعداد کاربران اینترنت روز به روز زیادتر می شود .
4- تبلیغات اینترنتی آسیب پذیر نیست چون هیچکس نمی تواند مانند تبلیغات کاغذی آن را پاره کند یا مچاله کند و دور بیندازد و پول شما را به هدر دهد شما تبلیغ می کنید که از آن پول درآورید نه این که پول خود را دور بریزید