نقش تبلیغات در بازریابی و فروش چگونه است؟

تبلیغات میتواند نقش بسزایی در سیاستها و بازریابی شرکتها از جمله ارتباط با مشتریان و اطلاع رسانی به آنها , تغییر در اذهان عمومی مشتریان نسبت به شرکت و نشان تجاری ایجاد کند
رقابت شدید در بازار ها و تغییرات مستمر ذائقه مصرف کنندگان و تنوع در نیاز های مشتریان باعث شده که شرکتها با مشکل جدیدی مواجه شوند در این شرایط شرکت ها باید از ابزار و امکانات خود مانند طراحی و تولید کالاهای جدید , تجدید ساختار کالاهای قبلی , توزیع محصولات با کیفیت و قیمت مناسب و هم چنین با تبلیغات موثر استفاده نمایند.