امروز سه شنبه 27 آذر ماه 1394، قوانین درج آگهی در آگهی نامه ادزیرانی به روزرسانی شد. برخی از مواد بازنویسی شد، برخی بندها حذف شد و برخی موارد نیز به قوانین افزوده شد.

جهت مشاهده و مرور قوانین به این صفحه مراجعه نمایید:

قوانین درج آگهی در ادزیرانی