دوشنبه , فروردین ۷ ۱۳۹۶
خانه / علم و فناوری

علم و فناوری

ویدیوهای ضمیمه جیمیل را قبل از دانلود مشاهده کنید

قابلیت جدید جیمیل:   يکشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۴   ایتنا – این قابلیت می‌تواند برای کاربران بسیار مفید و کاربردی باشد، چرا که با مشاهده یک ویدیو قبل از دانلود، می‌توان از محتوای آن باخبر شد و از دانلود بی‌مورد آن جلوگیری کرد. گوگل به تازگی تغییری کوچک …

بیشتر بخوانید »

ویدیوهای ضمیمه جیمیل را قبل از دانلود مشاهده کنید

قابلیت جدید جیمیل:   يکشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۴   ایتنا – این قابلیت می‌تواند برای کاربران بسیار مفید و کاربردی باشد، چرا که با مشاهده یک ویدیو قبل از دانلود، می‌توان از محتوای آن باخبر شد و از دانلود بی‌مورد آن جلوگیری کرد. گوگل به تازگی تغییری کوچک …

بیشتر بخوانید »

ویدیوهای ضمیمه جیمیل را قبل از دانلود مشاهده کنید

قابلیت جدید جیمیل:   يکشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۴   ایتنا – این قابلیت می‌تواند برای کاربران بسیار مفید و کاربردی باشد، چرا که با مشاهده یک ویدیو قبل از دانلود، می‌توان از محتوای آن باخبر شد و از دانلود بی‌مورد آن جلوگیری کرد. گوگل به تازگی تغییری کوچک …

بیشتر بخوانید »

ویدیوهای ضمیمه جیمیل را قبل از دانلود مشاهده کنید

قابلیت جدید جیمیل:   يکشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۴   ایتنا – این قابلیت می‌تواند برای کاربران بسیار مفید و کاربردی باشد، چرا که با مشاهده یک ویدیو قبل از دانلود، می‌توان از محتوای آن باخبر شد و از دانلود بی‌مورد آن جلوگیری کرد. گوگل به تازگی تغییری کوچک …

بیشتر بخوانید »

ویدیوهای ضمیمه جیمیل را قبل از دانلود مشاهده کنید

قابلیت جدید جیمیل:   يکشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۴   ایتنا – این قابلیت می‌تواند برای کاربران بسیار مفید و کاربردی باشد، چرا که با مشاهده یک ویدیو قبل از دانلود، می‌توان از محتوای آن باخبر شد و از دانلود بی‌مورد آن جلوگیری کرد. گوگل به تازگی تغییری کوچک …

بیشتر بخوانید »

ویدیوهای ضمیمه جیمیل را قبل از دانلود مشاهده کنید

قابلیت جدید جیمیل:   يکشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۴   ایتنا – این قابلیت می‌تواند برای کاربران بسیار مفید و کاربردی باشد، چرا که با مشاهده یک ویدیو قبل از دانلود، می‌توان از محتوای آن باخبر شد و از دانلود بی‌مورد آن جلوگیری کرد. گوگل به تازگی تغییری کوچک …

بیشتر بخوانید »

ویدیوهای ضمیمه جیمیل را قبل از دانلود مشاهده کنید

قابلیت جدید جیمیل:   يکشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۴   ایتنا – این قابلیت می‌تواند برای کاربران بسیار مفید و کاربردی باشد، چرا که با مشاهده یک ویدیو قبل از دانلود، می‌توان از محتوای آن باخبر شد و از دانلود بی‌مورد آن جلوگیری کرد. گوگل به تازگی تغییری کوچک …

بیشتر بخوانید »