دوشنبه , اسفند ۹ ۱۳۹۵
خانه / سبک زندگی / تاریخ و جامعه

تاریخ و جامعه

همه باید فرصت دفاع داشته باشند، حتی احمدی نژادها

هفته نامه صدا – عمادالدین باقی: در این یادداشت به حق دفاع به معنای عام می پردازم که یکی از حقوق طبیعی بشر است. از لحاظ حقوقی نیز هر آنچه جرم است در مقام دفاع مشروع می شود. دفاع، غریزه بشر است. اما در اینجا منظور نگارنده، دفاع به معنی …

بیشتر بخوانید »

همه باید فرصت دفاع داشته باشند، حتی احمدی نژادها

هفته نامه صدا – عمادالدین باقی: در این یادداشت به حق دفاع به معنای عام می پردازم که یکی از حقوق طبیعی بشر است. از لحاظ حقوقی نیز هر آنچه جرم است در مقام دفاع مشروع می شود. دفاع، غریزه بشر است. اما در اینجا منظور نگارنده، دفاع به معنی …

بیشتر بخوانید »

همه باید فرصت دفاع داشته باشند، حتی احمدی نژادها

هفته نامه صدا – عمادالدین باقی: در این یادداشت به حق دفاع به معنای عام می پردازم که یکی از حقوق طبیعی بشر است. از لحاظ حقوقی نیز هر آنچه جرم است در مقام دفاع مشروع می شود. دفاع، غریزه بشر است. اما در اینجا منظور نگارنده، دفاع به معنی …

بیشتر بخوانید »

همه باید فرصت دفاع داشته باشند، حتی احمدی نژادها

هفته نامه صدا – عمادالدین باقی: در این یادداشت به حق دفاع به معنای عام می پردازم که یکی از حقوق طبیعی بشر است. از لحاظ حقوقی نیز هر آنچه جرم است در مقام دفاع مشروع می شود. دفاع، غریزه بشر است. اما در اینجا منظور نگارنده، دفاع به معنی …

بیشتر بخوانید »

همه باید فرصت دفاع داشته باشند، حتی احمدی نژادها

هفته نامه صدا – عمادالدین باقی: در این یادداشت به حق دفاع به معنای عام می پردازم که یکی از حقوق طبیعی بشر است. از لحاظ حقوقی نیز هر آنچه جرم است در مقام دفاع مشروع می شود. دفاع، غریزه بشر است. اما در اینجا منظور نگارنده، دفاع به معنی …

بیشتر بخوانید »

همه باید فرصت دفاع داشته باشند، حتی احمدی نژادها

هفته نامه صدا – عمادالدین باقی: در این یادداشت به حق دفاع به معنای عام می پردازم که یکی از حقوق طبیعی بشر است. از لحاظ حقوقی نیز هر آنچه جرم است در مقام دفاع مشروع می شود. دفاع، غریزه بشر است. اما در اینجا منظور نگارنده، دفاع به معنی …

بیشتر بخوانید »

نشانه شناسی هویت جمعی در فیلم بدون توقف

نشانه های هویت جمعی در  فیلم  بدون توقف به دلیل ساختار هیجانی آن کمتر به چشم مخاطب می آید که نشان از زیرکی سازندگان آن می دهد اما باز شاهد هستیم که در نگاه مسالمت آمیز به مسلمانان نیزخود را برتر و نجات دهنده مانند بیشتر فیلم های هالیوودی که …

بیشتر بخوانید »

همه باید فرصت دفاع داشته باشند، حتی احمدی نژادها

هفته نامه صدا – عمادالدین باقی: در این یادداشت به حق دفاع به معنای عام می پردازم که یکی از حقوق طبیعی بشر است. از لحاظ حقوقی نیز هر آنچه جرم است در مقام دفاع مشروع می شود. دفاع، غریزه بشر است. اما در اینجا منظور نگارنده، دفاع به معنی …

بیشتر بخوانید »

آیا دید و بازدیدهای فامیلی تعطیلات را خراب می‌کند؟

مراسم بال دراپ در میدان تایم   بعضی از آدم‌ها در تعطیلات به خانه می‌روند، فقط به‌امید اینکه از این دورۀ زمانی جان سالم به در ببرند. آن‌ها می‌خواهند تماماً در تلفن همراه یا مثلاً فوتبال غرق شوند تا از بگومگو با فامیل‌ها دور باشند. اما تحقیق حاضر می‌گوید که این …

بیشتر بخوانید »

آیا دید و بازدیدهای فامیلی تعطیلات را خراب می‌کند؟

مراسم بال دراپ در میدان تایم   بعضی از آدم‌ها در تعطیلات به خانه می‌روند، فقط به‌امید اینکه از این دورۀ زمانی جان سالم به در ببرند. آن‌ها می‌خواهند تماماً در تلفن همراه یا مثلاً فوتبال غرق شوند تا از بگومگو با فامیل‌ها دور باشند. اما تحقیق حاضر می‌گوید که این …

بیشتر بخوانید »